biuro@deutsch-englisch.edu.pl

889 988 004

Najmłodsi

 

-Nauka j. obcego  dla dzieci od trzeciego roku życia.

Doskonałe wprowadzenie do nauki języka. Dzieci są dzielone na młodsze i starsze grupy aby minimalizować różnicę wieku w każdej grupie. Poprzez aktywne angażowanie młodych słuchaczy słowem, muzyką i kolorem, program pozwala dzieciom osłuchać się w rytmy i melodię języka, zbudować niebagatelny zasób słów i pozbyć się strachu funkcjonowania w środowisku obcojęzycznym. Dobrze przygotuje dzieci do dalszej nauki, ułatwia naukę w szkole państwowej i jest bezcennym przygotowaniem dla dzieci planujących rozpoczęcie nauki w przedszkolach w krajach angielskojęzycznych. Interaktywne materiały do ćwiczenia w domu.